Αναζήτηση

3 Ιανουαρίου 2019

Κούκλα el greco με κουτί

Κούκλα el greco με κουτί από την δεκαετία 1970’s. 
Σε αμεταχείριστη κατάσταση με φυσιολογική παλαιότητα. 
Όμορφη κούκλα με ωραίο κουτί. 

Ύψος 29εκ. Sold