Αναζήτηση

- Τα μενού με τις κατηγορίες που υπήρχαν στη δεξιά μεριά της σελίδας μεταφέρθηκαν ακριβώς από πάνω στο “Κατηγορίες”.

14 Νοεμβρίου 2018

Mini Furga doll Lucia

Mini Furga doll from 1966 with the name Lucia.
 The well know and the famous doll!!
The doll and the clothes is it in excellent vintage condition, with minimal age wear. I would say its like new! It wears underwear and shoes.
Please see the photos for the condition.

Mini bambola Furga del 1966 con il nome Lucia.
La ben nota e la famosa bambola !!
La bambola e gli abiti sono in eccellenti condizioni vintage, con un'età minima. Direi che è come nuovo! Indossa biancheria intima e scarpe.
Si prega di vedere le foto per la condizione.
Sold