Αναζήτηση

15 Ιουλίου 2018

Λιζάκι ΜΠΕΜΠΑ 1970's

Κούκλα με το όνομα Λιζάκι από την ελληνική εταιρία ΜΠΕΜΠΑ της δεκαετίας 1970's.
Σε αχρησιμοποίητη κατάσταση. Το κουτί λόγο του υλικού του παρουσιάζει φθορά. 

Ύψος κούκλας 32εκ. Sold