Αναζήτηση

4 Ιουνίου 2017

Ραντεβού με μια άγνωστη

Bang bang, I shot you down
Bang bang, you hit the ground
Bang bang, that awful sound
Bang bang, I used to shoot you down