Αναζήτηση

5 Σεπτεμβρίου 2017

Παλιές σχολικές ποδιές

Παλιές σχολικές ποδιές.
Όλες είναι αχρησιμοποίητες από στοκ παλιού καταστήματος.
Δείτε τα διαθέσιμα εδώ.
Μακρυά σχολική ποδιά από την εταιρία Sami Hellas.
Αχρησιμοποίητη, αλλά έχει σκόνη σε κάποια από τα σημεία που ήταν διπλωμένη στο ράφι.
Sold