Αναζήτηση

- Για Vintage Πασχαλινά διακοσμητικά πατήστε εδώ.

- ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχουν ψεύτικες ιστοσελίδες οι οποίες χρησιμοποιούν παράνομα φωτογραφίες μας για να πουλήσουν ανύπαρκτα προϊόντα. Μην αγοράζετε από αυτές τις ιστοσελίδες!

25 Ιουνίου 2016

Mariannina Lulu Furga.

Κούκλα Mariannina της Furga.

Το 1965 ο γλύπτης FULGIDO ARPAIA σχεδιάζει ένα καινούργιο τύπο κούκλας, τελείως διαφορετικό από ότι υπήρχε μέχρι τότε (οι οποίες ήταν σοβαρές και πολλές φορές μελαγχολικές), χαρούμενης με τεράστιο χαμόγελο, τεράστια μάτια, και ένα ιδιότυπο χτένισμα που θύμιζε ξωτικό του δάσους. Τα μαλλιά ήταν κουρεμένα αλά γκαρσόν, δεξιά και αριστερά είχαν μακριές πλεξούδες (δεν ξέρουμε αν τέτοιο χτένισμα υπήρξε ποτέ στην πραγματικότητα).

Το τελικό αποτέλεσμα ήταν μια κούκλα που έδειχνε ευτυχισμένη και χαρούμενη, για αυτό εκτός από το κύριο όνομα τις Mariannina στην Ιταλία κυρίως κυκλοφορούσε σε κουτιά που έγραφαν Faustina (ευτυχισμένη).
Η κούκλα αυτή ήταν η απαρχή για την Furga να δημιουργήσει μια σειρά από κούκλες με τύπο ελαφρώς καρτουνίστικο, το 1966 την Arabella, το 1968 την Felicina κλπ.
Η επιτυχία τις κούκλας όπως ήταν αναμενόμενο ήταν πολύ μεγάλη. Υπήρξαν εταιρίες στο εξωτερικό (Γαλλία, Καναδάς) που την αντέγραψαν όπως ήταν, με μικρές διαφορές μόνο στην ποιότητα και στα ρούχα.

 Στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας 1960’s η εταιρία του Ιωάννη Κεχαγιά που είχε αρχίσει τότε να γίνεται διεθνής με τις εξαγωγές της, εμπνέεται από το στυλ και το χτένισμα της Mariannina, και δημιουργεί τις κούκλες Rosalie και Nelly (ίσως και κάποιες άλλες), οι οποίες έκαναν και αυτές μεγάλη επιτυχία σε Ελλάδα και εξωτερικό.
 Από συλλέκτη της κοινότητας Kehagias dolls έχουμε την πληροφορία ότι είχε κυκλοφορήσει σε περιορισμένα αντίτυπα η Ναταλί με το χτένισμα, στυλ Mariannina Rosalie, την οποία ελπίζουμε να δούμε κάποια στιγμή από την σελίδα της κοινότητας.

Η Mariannina κυκλοφόρησε κυρίως με ξανθά μαλλιά. Κάποια στιγμή την ίδια δεκαετία κυκλοφόρησε με χρώμα μαλλιών καροτί με το υποκοριστικό Minu Mariannina, σε λίγα σχετικά κομμάτια.

Η Mariannina που σας παρουσιάζουμε σήμερα είναι ακόμα πιο σπάνια έκδοση, Lulu Mariannina με βαθύ καστανό σχεδόν μαύρο χρώμα μαλλιών.
Η κούκλα είναι σε άριστη, σχεδόν άπαιχτη κατάσταση. Τα ρούχα είναι τα αυθεντικά της, σχεδόν σαν καινούργια. Πίσω στον λαιμό εκτός την στάμπα της εταιρείας είναι με το χέρι γραμμένο με καλλιγραφικά γράμματα το υποκοριστικό της όνομα Lulu και τα αρχικά ΚΒ τα οποία δεν ξέρουμε αν σημαίνουν κάτι.
Η κούκλα έχει φωτογραφηθεί μαζί με την κούκλα του Κεχαγιά Nelly για να δείξουμε το κοινό χτένισμα σε αυτές τις 2 κούκλες, η οποία ανήκει σε συλλέκτη, και δεν πωλείτε.
Φτιαγμένη ολόκληρη από άριστης ποιότητας βινύλιο. Η Mariannina είναι μια όμορφη και ιδιαίτερη κούκλα που δεν πρέπει να λείπει από καμία συλλογή.
Ύψος 36εκ.
Sold
Mariannina Lulu Furga.
In 1965 the sculptor FULGIDO ARPAIA designs a new type of doll, completely different from that existed until then (which was serious and melancholic many times), cheerful with huge smile, huge eyes and a peculiar hairstyle reminiscent elf forest.
The hair was shorn a la garcon, right and left had long braids (do not know if such a hairstyle ever actually existed).

The result was a doll that looked happy and joyful, so besides the primary name of Mariannina in Italy mainly circulated in boxes that read Faustina (happy).
This doll was the beginning for Furga to create a line of dolls with a type like cartoon, the Arabella in 1966, in 1968 the Felicina etc.
The success of the doll as expected was very big. There were companies abroad (France, Canada) that copied the doll as it was, with only small differences in the quality and clothing.

 In Greece in the late 1960's the company of John Kehagias begun then goes international with its exports, inspired by the style and hairstyle of Mariannina, and creates the dolls Rosalie and Nelly (and perhaps others), which made such great success in Greece and abroad.
From collector of Kehagias dolls community, we have the information that had been released in limited edition of Natalie with the hairstyle, like Mariannina Rosalie, which we hope to see in the future on the community page.

The Mariannina mainly released with blond hair. Sometime in the same decade was released with carrot hair color with diminutive Minu Mariannina, in relatively few pieces.

The Mariannina we present today are even rarer version, Lulu Mariannina with dark brown almost black hair color.
The doll is present in excellent, almost without use condition. The clothes are the authentic, almost like new. Behind the neck except the stamp of the company, is hand written in cursive lettering the diminutive of Lulu name and initials KB which we do not know if they mean something.
The doll is photographed with the Kehagias Nelly doll to show the common hairstyle of these two dolls. The Kehagias doll belongs to a collector, and it is not for selling.
Made whole from high quality vinyl.
The Mariannina is a beautiful and special doll that should not be missing from any collection.
Height 36cm.
Sold