Αναζήτηση

1 Οκτωβρίου 2015

Μικρά στρατιωτάκια

Μικρά στρατιωτάκια. Είναι σε πακέτα των 50 τεμαχίων. 
Για το μέγεθος δείτε σύγκριση με το νόμισμα των 50 λεπτών. 
Κάθε πακέτο πιθανόν να μην περιλαμβάνει τα ίδια με άλλο. 
sold out