Αναζήτηση

22 Σεπτεμβρίου 2020

Χριστουγεννιάτικα στολίδια - Vintage Christmas ornaments


Παλιά χριστουγεννιάτικα στολίδια, μπάλες από την δεκαετία 1970's. 
Αχρησιμοποίητες από στοκ αποθήκης.  Όλες είναι γυάλινες με πολύ δουλειά στο χέρι.
Κάντε έγκαιρα τις παραγγελίες σας. 
Πατήστε επάνω στην κάθε φωτογραφία για περισσότερες λεπτομέρειες. 
Μίνιμουμ ποσό παραγγελίας 15€. Εγγυημένη συσκευασία για να μην σπάσουν, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρόκειται για εξαιρετικά εύθραυστα αντικείμενα, οπότε υπάρχει περίπτωση κάποια να έρθει σπασμένη (10% απώλειες είναι εντελώς φυσιολογικές αν συμβούν)
Οι τιμές είναι ανά τεμάχιο.
Update 22-9-2020: Για να μην τα ψάχνετε
Λόγω παλαιότητας υπάρχει η περίπτωση κάποια σχέδια ή κάποια τεμάχια να παρουσιάζουν θαμπάδα ή ελαφρύ αποχρωματισμό.
Επίσης ενδέχεται σε κάποιες το χρώμα να έχει λίγο διαφορετικότερη απόχρωση από την φωτογραφία. Όλα τα παραπάνω είναι απολύτως φυσιολογικά.

Vintage Christmas ornaments from the 1970's decade.
Unused from warehouse stock. All are made from glass is with much work at hand.
 They are old stock, unused in great vintage condition.
Wood stand is not included.
 Shipping cost is “signed for”.
Ornaments should be preceded by depositing the amount or paypal payment.
Click upon each photo for more details.
Minimum order amount 20 €.
Prices are per item.
We ship worldwide. The item will be shipped from Greece, so expect some more days to reach you.
If you have any questions feel free to contact me.
Packaging guaranteed not to break, but due to extremely fragile items 10% broken will be absolutely normal.
Due to their age there is the case of some designs or some pieces show a blur or light discoloration.
Also likely in some color has little different hue from the photo.
All the above is absolutely normal.
Vintage Christmas Ornamente aus den 70er  Jahren. Unbenutzt ab Lager.
Alle sind aus Glas ist mit viel Arbeit zur Hand. Sie sind altes Lager, unbenutzt im großen Jahrgang Zustand.
Holzständer ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Die Versandkosten sind "signiert".
Ornaments sollte durch die Hinterlegung der Betrag oder Paypal Zahlung vorangestellt werden. Klicken Sie auf jedes Foto für weitere Details.
Mindestbestellmenge 20 €.
Die Preise verstehen sich pro Artikel.
Wir verschicken Weltweit.
Das Einzelteil wird von Griechenland versendet, also erwarten einige Tage, um Sie zu erreichen.
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, fühlen Sie sich frei, mit mir in Verbindung zu treten.
Verpackung garantiert nicht zu brechen, aber durch extrem zerbrechliche Gegenstände 10% gebrochen wird absolut normal.
Aufgrund ihres Alters gibt es den Fall von einigen Designs oder einige Stücke zeigen eine Unschärfe oder leichte Verfärbung.
Auch wahrscheinlich in einigen Farben hat wenig unterschiedliche Farbton aus dem Foto.
Alle oben genannten ist absolut normal.
Vintage ornements de Noël de la décennie des années 1970.
Inutilisé à partir du stock d'entrepôt.
Tous sont fabriqués à partir de verre est avec beaucoup de travail à portée de main.
Ils sont vieux stock, inutilisés en grande condition vintage.
Le support en bois n'est pas inclus. Le coût d'expédition est "signé pour". Les ornements doivent être précédés du dépôt du montant ou du paiement paypal.
Cliquez sur chaque photo pour plus de détails. Minimum de commande 20 €.
 Les prix sont par article. Nous expédions dans le monde entier.
L'article sera expédié de la Grèce, attendez donc quelques jours de plus pour vous atteindre.
 Si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter.
Emballage garanti de ne pas casser, mais en raison d'articles extrêmement fragiles 10% cassé sera absolument normal.
En raison de leur âge, il ya le cas de certains dessins ou certaines pièces montrent un flou ou une légère décoloration.
Également probable dans une certaine couleur a peu de teinte différente de la photo.
Tout ce qui précède est absolument normal.
Vintage ornamenti d'epoca di Natale da dieci anni del 1970.
 Inutilizzato da stock di magazzino.
Tutti sono realizzati in vetro è con molto lavoro a portata di mano.
Sono vecchio magazzino, inutilizzato in ottime condizioni vintage. supporto di legno non è incluso.
 Il costo di trasporto è "firmato per". Ornamenti devono essere preceduti da depositando l'importo o il pagamento paypal.
Clicca su ogni foto per maggiori dettagli.
quantità di ordine minimo di 20 €.
 I prezzi sono per articolo. Spediamo in tutto il mondo.
L'oggetto sarà spedito dalla Grecia, quindi aspettatevi qualche giorno in più per raggiungerli.
Se avete domande non esitate a contattarmi.
Packaging garantito non rompere, ma a causa di elementi estremamente fragili 10% rotti sarà assolutamente normale.
Grazie alla loro età c'è il caso di alcuni disegni o alcuni pezzi mostrano una sfocatura o scolorimento luce.
 Probabile anche in un certo colore ha poco tonalità diversa dalla foto.
Tutto quanto sopra è assolutamente normale.

Σχέδιο 1 Μέγεθος 7εκ. Sold out
Τέλος

Σχέδιο 2 Μέγεθος 8εκ. Τιμή 2,80€
Τα χρώματα κίτρινο και κόκκινο δίνονται μόνο αν πάρετε ολόκληρο το κουτί όπως φαίνεται στην δεξιά φωτογραφία

Σχέδιο 3 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 2,00€Σχέδιο 4 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 2,00€
Οι κόκκινες και οι χρυσές δίνονται αν πάρετε όλο το κουτί.Σχέδιο 5 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 2,00€


Σχέδιο 6 Μέγεθος 5,5εκ. Τιμή 2,40€


Σχέδιο 7  Μέγεθος 7εκ.  Sold out
Τέλος

Σχέδιο 8 Μέγεθος 7εκ. Τιμή 2,40€Σχέδιο 9 Μέγεθος 7εκ. Τιμή 2,40€Σχέδιο 12 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 2,00€Σχέδιο 13 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 2,00€Σχέδιο 14 Μέγεθος 6εκ. 
Τιμή 2,00€

Σχέδιο 17 Μέγεθος 8εκ. Τιμή 2,80€

Σχέδιο 19 Μέγεθος 7εκ. Τιμή 2,40€

Σχέδιο 21 Μέγεθος 5εκ. Τιμή 1,30€Σχέδιο 22 Μέγεθος 5εκ. Τιμή 1,30€Σχέδιο 23 Μέγεθος 6εκ. 
Τιμή 2,00€Σχέδιο 24Α Μέγεθος 5εκ.
Πωλείτε μόνο σαν κουτί, όπως το βλέπετε στην δεξιά φωτογραφία
Τιμή 18,60€.

Σχέδιο 24Β
Μέγεθος 5εκ. Τιμή 1,30€

Σχέδιο 25 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 2,00€


Σχέδιο 27 Μέγεθος 8εκ. Τιμή 2,80€Σχέδιο 28 Μέγεθος 8εκ.
Τιμή 2,80€

Σχέδιο 30 Μέγεθος 12εκ. Sold out
Τέλος


Σχέδιο 50 Μέγεθος 12εκ. Τιμή 2,40€
Σχέδιο 32 Μέγεθος 17εκ.
Τέλος - Sold out
 Σχέδιο 36 Μέγεθος 12εκ. Τιμή 2,40€
Οι κίτρινες δίνονται μόνο όταν πάρετε όλο το κουτί.

Σχέδιο 33 Μέγεθος 8εκ. Τιμή 2,80€
Τελευταία κουτιά
Σχέδιο 38. Κορφή δέντρου. Ύψος 33εκ. Τιμή 10€
Διαθέσιμες οι  2η και 4η.

Σχέδιο 31. Μέγεθος 20εκ. Τιμή 3,50€

Σχέδιο 40 Μέγεθος 7εκ. 
Sold out
Τέλος


Σχέδιο 41 Μέγεθος 7εκ. Τιμή 2,40€

Σχέδιο 54 Μέγεθος 8εκ.
Πωλούνται μόνο σετ των 3 τεμ όπως το βλέπετε σε αυτή την φωτογραφία.
Τιμή σετ 8,40€


 
Σχέδιο 55 Μέγεθος 8εκ.
Πωλούνται μόνο σετ των 3 τεμ όπως το βλέπετε σε αυτή την φωτογραφία.
Sold out. ΤέλοςΣχέδιο 51 Μέγεθος 8εκ. Τιμή 2,80€
Η κόκκινη δίνεται μόνο αν πάρετε όλο το κουτί.
Τελευταία τεμάχια.
Σχέδιο 44 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 2,00€Σχέδιο 49 Μέγεθος 6εκ.
Τιμή
2,00€ η κόκκινη,
1,80€ η χρυσή.Σχέδιο 52 Μέγεθος 4εκ.
Μονόχρωμες μικρές μπάλες
Μόνο σαν κουτί, 9€

Σχέδιο 53 Ύψος περίπου 7-8εκ.
Τιμή 1,40€


Τα παρακάτω στολίδια είναι ελληνικής κατασκευής. Αχρησιμοποίητα από στοκ αποθήκης.
Πολύ λίγα διαθέσιμα τεμάχια!
Σχέδιο 101
"Λεμόνια" με ύψος 13εκ.
Κοστίζει 2,80€ το καθένα

Σχέδιο 102
Κουκουνάρια με ύψος 9,5εκ.
Κοστίζει 3€ το καθένα. Φούξια και πράσινη=τέλος
Σχέδιο 103
Μέγεθος 8εκ.
Κοστίζει 2,80€ η κάθε μπάλα
Σχέδιο 104
Μέγεθος 9εκ.
Κοστίζει 3€ η κάθε μπάλα
Σχέδιο 106
Μέγεθος 9εκ.
Κοστίζει 3€ η κάθε μπάλα
Σχέδιο 107
Μανιτάρια με ύψος 11,5εκ.
Κοστίζει 4€ το καθένα
Σχέδιο 108
Κορφές με ύψος 32εκ.
Κοστίζει 12€ η κάθε μια.. Διαθέσιμη μόνο η κόκκινη.
Σχέδιο 109
Τεράστιες μπάλες με μέγεθος περίπου 12εκ!!! Οι πιο μεγάλες που έχουμε δει μέχρι τώρα.
 Είναι προτιμότερο να τις αγοράσετε σε 6αδα για να σας σταλούν με το δικό τους κουτί για περισσότερη ασφάλεια.
sold
Σύγκριση με μπάλα τον 7εκ.

Σχέδιο 112
"Λεμόνια" με ύψος 13εκ.
Κοστίζει 2,80€ το καθένα Διαθέσιμες μόνο κόκκινες
Σχέδιο 113
Μέγεθος 8εκ.
Κοστίζει 2,80€ η κάθε μπάλα

Σχέδιο 115
Κορφές με ύψος 32εκ. περίπου.
Κοστίζει 17€ η κάθε μια.

Σχέδιο 117
"Λεμόνια" με ύψος 13εκ.
Κοστίζει 2,80€ το καθένα. Ελάχιστα τεμάχια.

Σχέδιο 118
"Λεμόνια" με ύψος 13εκ.
Κοστίζει 2,80€ το καθένα

Σχέδιο 119
Μέγεθος 8εκ.
Sold out. Τέλος

Σχέδιο 120
Μέγεθος 9εκ.
Κοστίζει 3€ έκαστη.
Sold out. Τέλος
Σχέδιο 121
Μπάλες με βαθούλωμα μεγέθους περίπου 7,5εκ.
Έρχονται σε κουτί των 4 τεμαχίων.
Τιμή σετ 14€


Σχέδιο 122
Μέγεθος 9εκ.
Κοστίζει 3€ έκαστη

Σχέδιο 123
Μέγεθος 18,5εκ.
Κοστίζει 4€ η κάθε μια.

Σύγκριση με το μέγεθος των 13εκ.

Σχέδιο 124
Μέγεθος 8εκ.
Κοστίζει 2,80€ έκαστη
Σχέδιο 125
Μέγεθος 8εκ.
Κοστίζει 2,80€ έκαστη

Σχέδιο 126
Μέγεθος 8εκ.
Κοστίζει 2,80€ έκαστη

Σχέδιο 127
Μέγεθος 8εκ.
Κοστίζει 2,80€ έκαστη

Σχέδιο 128
Κουκουνάρια με ύψος 11εκ.
Κοστίζει 4€ το καθένα.

Φώτο 500. Παλιά φωτάκια τα οποία φέγγουν αρκετά δυνατά. Έχουν κλιπ στην βάση τους για να πιάνονται στα κλαδιά του δέντρου, το ένα από αυτά τα κλιπ έχει σπάσει αλλά αυτό δεν θα σας δημιουργήσει πρόβλημα στην τοποθέτηση. Με το κουτί τους. Έρχονται με ένα ανταλλακτικό λαμπάκι. Μεγάλο σετ, κοστίζει 40€
Μια από κάθε μέγεθος χριστουγεννιάτικες μπάλες.

Τα παρακάτω στολίδια είναι μεταχειρισμένα και υπάρχει μόνο ότι βλέπετε στις φωτογραφίες.

Οι γιορτές μπορεί να τελείωσαν αλλά το παλαιοπωλείο Εύρηκα διαθέτει vintage χριστουγεννιάτικα στολίδια όλο τον χρόνο για να μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να κάνετε τις αγορές σας.
Σήμερα έχουμε να σας παρουσιάσουμε μια μικρή συλλογή που μόλις ήρθε στα χέρια μας από μεταχειρισμένα γυάλινα στολίδια από τις δεκαετίες 1950’s έως 1970’s.
Μοναδικά και υπέροχα κομμάτια πολλά από αυτά αρκετά σπάνια πλέον.
Τα στολίδια είναι σε καλή κατάσταση με φυσιολογική φθορά και παλαιότητα από τα χρόνια.
Σετ1. Όπως το βλέπετε με το υπέροχο κουτί του. Sold


Εξαιρετικά σπάνιο κοκάλινο αγγελάκι ελληνικής κατασκευής από την δεκαετία 1950’s. 
Πολύ όμορφο για το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Σε άριστη κατάσταση.
Ύψος 10εκ. κοστίζει 15€


USSR53
Κοστίζει 3,5€ το καθένα.
2η σειρά 2ο=sold
3η σειρά 1ο=sold
4η σειρά 1ο=sold

USSR54
Κοστίζει 3,5€ το καθένα
4η σειρά 1ο=sold

USSR55
Κοστίζει 3,5€ το καθένα.
Στην 1η σειρά πουλήθηκαν.
Στην 2η σειρά πουλήθηκε το 1ο
Στην 3η σειρά πουλήθηκε το 2ο
4η σειρά = sold
USSR56
Κοστίζει 3€ το καθένα

USSR57
Κοστίζει 3€ το καθένα.
Στην 1η σειρά πουλήθηκε το 1ο

USSR58
Κοστίζει 2,5€ το καθένα
Στην 1η σειρά πουλήθηκε το 3ο
Στην 2η σειρά πουλήθηκε το 3ο
Στην 3η σειρά πουλήθηκε το 2ο

USSR59
Κοστίζει 2,5€ το καθένα.
3η σειρά 1ο,3ο=sold
4η σειρά 2ο,3ο=sold

USSR60
Κοστίζει 2,5€ το καθένα.
1η σειρά 3ο=sold
Στην 2η σειρά πουλήθηκε το 1ο
3η σειρά 3ο=sold

USSR61
Κοστίζει 4€ το καθένα
Στην 2η σειρά πουλήθηκε το 1ο
USSR62
Κοστίζει 2€ το καθένα.
Στην 3η σειρά πουλήθηκε το 2ο και 3ο

USSR63
Κοστίζει 2€ το καθένα.
στην 1η σειρά το 3ο=sold
Στην 3η σειρά πουλήθηκε το 3ο

USSR64
Κοστίζει 2€ το καθένα
Στην 3η σειρά πουλήθηκε το 1ο

USSR65
Κοστίζει 2€ το καθένα
2η σειρά 1ο=sold

USSR41
Κοστίζει 3€ το καθένα.
1η σειρά το 1ο και το 2ο πουλήθηκαν
USSR43
Κοστίζει 3,5€ το καθένα.
Sold out
USSR48
Κοστίζει 5€ το καθένα. Τα 2 δεξιά είναι εξαιρετικά παλιά!
USSR50
Κοστίζει 1,5€ το καθένα.
Διαθέσιμα τα
2η σειρά 3ο
3η σειρά 1ο
4η σειρά 3ο
USSR22.
Τεράστια στολίδια!!
Τιμή 16€ έκαστο.
Στην 3η σειρά πουλήθηκαν και τα 2
Φώτο 70.
Το τεμάχιο 1,2€
1η σειρά το 1ο και 2η σειρά το 1ο=sold
4η σειρά το 4ο=sold

Φώτο 71.
Το τεμάχιο 1,2€
1η σειρά=sold
4η σειρά 1ο=sold

Φώτο 63.
Η αριστερή είναι 12,5εκ. Sold
Οι επόμενες 2 είναι 6εκ. Κοστίζει 1,5€ η κάθε μία

Φώτο 64.
Παλιά λαμπάκια. Δεν λειτουργούν. Μπορείτε να τα κρεμάσετε στο δέντρο σαν στολίδια.
Το τελευταίο στην πρώτη σειρά και όλα στην κάτω σειρά είναι από λευκή οπαλίνα από την δεκαετία 1940's περίπου. Κοστίζει 7€ το καθένα.
Τα 4 πρώτα στην επάνω σειρά, κοστίζει 6€ το καθένα.
Φώτο 126.
1980's κορφή πλαστική. Ύψος 24 εκ.
Χωρίς κουτί. SoldΦώτο 51. Παλιά φωτάκια τα οποία φέγγουν αρκετά δυνατά. Έχουν κλιπ στην βάση τους για να πιάνονται στα κλαδιά του δέντρου. Δυο από αυτά τα κλιπ έχουν σπάσει αλλά αυτό δεν θα σας δημιουργήσει πρόβλημα στην τοποθέτηση. Διαθέτουν 1 ανταλλακτικό λαμπάκι. Κοστίζουν 14€Τα παρακάτω στολίδια δεν υπάρχουν.

Φώτο 105.
Μανιτάρια!!!
Sold out

Σύγκριση με μπάλα 6εκ.
Φώτο 106.
Sold out

Φώτο 107.
Sold out

Φώτο 108.
Sold out

Φώτο 109.
Sold out

Φώτο 110.
Οι 2 επάνω είναι προπολεμικές από πολύ χοντρό γυαλί, σε πολύ μεγάλο μέγεθος.
Sold out

Φώτο 62. Γυάλινες χριστουγεννιάτικες μπάλες 1980’s από το ΜΙΝΙΟΝ. Αχρησιμοποίητες με την συσκευασία τους με φυσιολογική παλαιότητα από τον χρόνο. SoldΦωτάκια 3.
Εντελώς ασυνήθιστο στεφάνι με λαμπάκια από την δεκαετία 1950’s – 1960’s. Σε πολύ καλή κατάσταση. Λόγο παλαιότητας λειτουργούν τα μισά λαμπάκια τα οποία αναβοσβήνουν και είναι πολύ φωτεινά. Διάμετρος 18εκ SOLD
Φώτο 113.
Κρεμαστά στολίδια γυάλινα.
Sold out

USSR12. Sold out
Κοστίζει 2,5€ έκαστο.
1η σειρά το 1ο=sold
2η σειρά το 1ο=sold

USSR13. Sold out
Κοστίζει 2,5€ έκαστο.
1η σειρά το 1ο και 2ο=sold

USSR14. SOLD OUT
To 1ο επάνω αριστερά δεν είναι ξεβαμένο, γυαλίζει από το φώς στο πρόσωπο.
Κοστίζει 3,5€ έκαστο.
1η σειρά το 2ο & 3ο=sold
2η σειρά το 1ο & 3ο=sold
4η σειρά=sold

USSR15.
Κοστίζει 3,5€ έκαστο. οι πρώτες 2 σειρές.
Στην 3η σειρά κοστίζει 5€ το καθένα.
Sold out

USSR1 Sold out
Το αριστερό κουτί Sold out
Στο δεξί κουτί οι 2 πρώτες σειρές sold
Τα υπόλοιπα 5€ έκαστο.
(3η σειρά το 2ο=sold.
4η σειρά το 2ο=sold)

USSR2 SOLD OUT
Κοστίζει 4€ έκαστο.
Στο αριστερό κουτί, 1η σειρά 2ο στολίδι=sold.
2η σειρά το 1ο=sold
4η σειρά το 2ο=sold
Το δεξί κουτί sold


USSR3
Δίνεται μόνο σαν κουτί.
Sold


USSR4 Sold out
Κοστίζει 3€ έκαστο.
Αριστερό κουτί 1η σειρά το 3ο=sold
Δεξί κουτί 1η σειρά το 3ο=sold
2η σειρά το 3ο=sold

USSR5 Sold out
Κοστίζει 2,5€ έκαστο.
Στο αριστερό κουτί στην 1η σειρά το μεσαίο=sold
Στο δεξί κουτί
1η σειρά, 2ο και 3ο=sold
3η σειρά το 3ο=sold
4η σειρά το 1ο=sold

USSR6
Sold out

USSR7
Sold out

USSR8
Sold out

USSR9
Sold out

USSR10
Sold


USSR11
Αυτές μέσα στο κουτί κοστίζει 0,80€ έκαστη.
Πουλήθηκαν όλες.
Αυτές εκτός κουτιού κοστίζει 1€ έκαστη. Διαθέσιμη μόνο η αριστερή.


RBOX 12 Sold out
Ρώσικης προέλευσης στολίδια.
1ο κουτί=5€ έκαστο. (τα 3 πρώτα επάνω=sold)
2ο κουτί=Sold out
3ο κουτί = Sold out

RBOX 13 Sold out
Ρώσικης προέλευσης στολίδια.
1ο κουτί=Sold out
2ο κουτί=3,5€ έκαστο (2η σειρά το 2ο=sold, 3η σειρά το 1ο=sold, 4η σειρά το 1ο=sold)
3ο κουτί = 5€ έκαστο. (1η σειρά το 4ο=sold, 3η σειρά το 3ο=sold)
RBOX 14
Ρώσικης προέλευσης στολίδια.
Sold out

RBOX 2
Ρώσικης προέλευσης στολίδια.
Sold

RBOX  3
Ρώσικης προέλευσης στολίδια.
Sold

RBOX 4
Ρώσικης προέλευσης στολίδια.
Sold

RBOX 5
Ρώσικης προέλευσης στολίδια μανιτάρια
Sold

RBOX 6
Ρώσικης προέλευσης στολίδια μανιτάρια
Sold

RBOX 7
Ρώσικης προέλευσης στολίδια.
Sold

RBOX 8
Ρώσικης προέλευσης στολίδια.
Sold

RBOX 9
Ρώσικης προέλευσης στολίδια.
Sold

RBOX 10
Ρώσικης προέλευσης στολίδια.
Sold

RBOX 11
Ρώσικης προέλευσης στολίδια.
Sold

Το κουτί από τα SHINY1

Κωδικός SHINY1
Αμερικάνικα στολίδια Shiny Brite, μεταχειρισμένα. Μέγεθος 5εκ.
Το κουτί είναι πολύ σπάνιο. sold out

Κωδικός SHINY2
sold out

Κωδικός SHINY3
sold out

Κωδικός SHINY4
sold out

Φώτο 131
sold out

USSR20. SOLD OUT
Μανιτάρια!
1η σειρά 1ο και 2ο= 6€ έκαστο. sold και τα 2       3ο και 4ο=11€ έκαστο. sold και τα 2
2η και 3η σειρά = 3,5€ έκαστο. (3η σειρά, sold out)
4η σειρά= 2,5€ έκαστο.
USSR18. SOLD OUT
Λουλούδια καμπανούλες!
Τιμή 1,90€ έκαστο.
1η σειρά 1ο, 4ο, 5ο = sold
2η σειρά sold out
3η σειρά 1ο, 3ο, 4ο, 6ο, 7ο = sold
USSR16. SOLD OUT
Κουκουνάρια!
1η και 2η σειρά = 3€ έκαστο (1η σειρά 1η, 3η, 4η, 6η, 8η=sold) (2η σειρά το 1ο, 2ο, 5ο=sold)
3η και 4η σειρά 2,5€ έκαστο. (3η σειρά 2ο, 4ο=sold)

USSR17. SOLD OUT
Ζώα και ανθρωπόμορφα!
1η σειρά 2ο και 3ο= 2€ έκαστο, sold και τα 2. Τα υπόλοιπα δεξιά τους = 3€ έκαστο.
2η σειρά, οι 2 αγιοβασίληδες=4€ έκαστος (sold και οι 2). Κουκουβάγια και βάτραχος= 3,5€ έκαστο. (sold και οι 2)
3η σειρά τα 2 πρώτα=3€ έκαστο (sold και τα 2). 3ο και 4ο=2€ έκαστο. 5ο=4€ (sold). 10ο το ψάρι=3€ (sold)
Όλα τα υπόλοιπα από 2,5€ έκαστο.
3η σειρά 6ο , 8ο, 9ο = sold
4η σειρά 1ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο=sold.
Φώτο 127Α.
Μέγεθος 6εκ. Σε άριστη κατάσταση.
Sold out
Φώτο 130.
Sold out
USSR51
Κοστίζει 1,5€ το καθένα.
Sold out
USSR52
sold out
USSR31
sold out

USSR32
sold out

USSR33
sold out

USSR34
sold out
USSR35
sold out
USSR36
sold out
USSR37
sold out
USSR38
Ζώα και ανθρωπόμορφα!
sold out


USSR23
sold out


USSR24
sold out


USSR25
sold out


USSR26
sold out


USSR27
sold out


USSR28
sold outUSSR29
sold out


USSR30. (sold out)
sold out


USSR19.
sold out
USSR21.
Φρούτα και καρποί!
sold out

USSR39
sold out
USSR40
sold out
USSR42
Sold out
USSR44
sold out
USSR45
sold out
USSR46
sold out
USSR47
Κοστίζει 7€ το καθένα
Sold out
USSR49
sold out