Αναζήτηση

Τα μενού με τις κατηγορίες που υπήρχαν στην δεξιά μεριά της σελίδας μεταφέρθηκαν ακριβώς από πάνω στο “Κατηγορίες”

9 Οκτωβρίου 2021

Χριστουγεννιάτικα στολίδια - Vintage Christmas ornaments


Παλιά χριστουγεννιάτικα στολίδια, μπάλες από την δεκαετία 1970's. 
Αχρησιμοποίητες από στοκ αποθήκης.  Όλες είναι γυάλινες με πολύ δουλειά στο χέρι.
Κάντε έγκαιρα τις παραγγελίες σας. 
Πατήστε επάνω στην κάθε φωτογραφία για περισσότερες λεπτομέρειες. 
Μίνιμουμ ποσό παραγγελίας 15€. Εγγυημένη συσκευασία για να μην σπάσουν, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρόκειται για εξαιρετικά εύθραυστα αντικείμενα, οπότε υπάρχει περίπτωση κάποια να έρθει σπασμένη (10% απώλειες είναι εντελώς φυσιολογικές αν συμβούν)
Οι τιμές είναι ανά τεμάχιο.
6-9-2021 update
Λόγω παλαιότητας υπάρχει η περίπτωση κάποια σχέδια ή κάποια τεμάχια να παρουσιάζουν θαμπάδα ή ελαφρύ αποχρωματισμό.
Επίσης ενδέχεται σε κάποιες το χρώμα να έχει λίγο διαφορετικότερη απόχρωση από την φωτογραφία. Όλα τα παραπάνω είναι απολύτως φυσιολογικά.
Vintage Χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Vintage Christmas ornaments from the 1970's decade.
Unused from warehouse stock. All are made from glass is with much work at hand.
 They are old stock, unused in great vintage condition.
Wood stand is not included.
 Shipping cost is “signed for”.
Ornaments should be preceded by depositing the amount or paypal payment.
Click upon each photo for more details.
Minimum order amount 20 €.
Prices are per item.
We ship worldwide. The item will be shipped from Greece, so expect some more days to reach you.
If you have any questions feel free to contact me.
Packaging guaranteed not to break, but due to extremely fragile items 10% broken will be absolutely normal.
Due to their age there is the case of some designs or some pieces show a blur or light discoloration.
Also likely in some color has little different hue from the photo.
All the above is absolutely normal.
Vintage Christmas Ornamente aus den 70er  Jahren. Unbenutzt ab Lager.
Alle sind aus Glas ist mit viel Arbeit zur Hand. Sie sind altes Lager, unbenutzt im großen Jahrgang Zustand.
Holzständer ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Die Versandkosten sind "signiert".
Ornaments sollte durch die Hinterlegung der Betrag oder Paypal Zahlung vorangestellt werden. Klicken Sie auf jedes Foto für weitere Details.
Mindestbestellmenge 20 €.
Die Preise verstehen sich pro Artikel.
Wir verschicken Weltweit.
Das Einzelteil wird von Griechenland versendet, also erwarten einige Tage, um Sie zu erreichen.
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, fühlen Sie sich frei, mit mir in Verbindung zu treten.
Verpackung garantiert nicht zu brechen, aber durch extrem zerbrechliche Gegenstände 10% gebrochen wird absolut normal.
Aufgrund ihres Alters gibt es den Fall von einigen Designs oder einige Stücke zeigen eine Unschärfe oder leichte Verfärbung.
Auch wahrscheinlich in einigen Farben hat wenig unterschiedliche Farbton aus dem Foto.
Alle oben genannten ist absolut normal.
Vintage ornements de Noël de la décennie des années 1970.
Inutilisé à partir du stock d'entrepôt.
Tous sont fabriqués à partir de verre est avec beaucoup de travail à portée de main.
Ils sont vieux stock, inutilisés en grande condition vintage.
Le support en bois n'est pas inclus. Le coût d'expédition est "signé pour". Les ornements doivent être précédés du dépôt du montant ou du paiement paypal.
Cliquez sur chaque photo pour plus de détails. Minimum de commande 20 €.
 Les prix sont par article. Nous expédions dans le monde entier.
L'article sera expédié de la Grèce, attendez donc quelques jours de plus pour vous atteindre.
 Si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter.
Emballage garanti de ne pas casser, mais en raison d'articles extrêmement fragiles 10% cassé sera absolument normal.
En raison de leur âge, il ya le cas de certains dessins ou certaines pièces montrent un flou ou une légère décoloration.
Également probable dans une certaine couleur a peu de teinte différente de la photo.
Tout ce qui précède est absolument normal.
Vintage ornamenti d'epoca di Natale da dieci anni del 1970.
 Inutilizzato da stock di magazzino.
Tutti sono realizzati in vetro è con molto lavoro a portata di mano.
Sono vecchio magazzino, inutilizzato in ottime condizioni vintage. supporto di legno non è incluso.
 Il costo di trasporto è "firmato per". Ornamenti devono essere preceduti da depositando l'importo o il pagamento paypal.
Clicca su ogni foto per maggiori dettagli.
quantità di ordine minimo di 20 €.
 I prezzi sono per articolo. Spediamo in tutto il mondo.
L'oggetto sarà spedito dalla Grecia, quindi aspettatevi qualche giorno in più per raggiungerli.
Se avete domande non esitate a contattarmi.
Packaging garantito non rompere, ma a causa di elementi estremamente fragili 10% rotti sarà assolutamente normale.
Grazie alla loro età c'è il caso di alcuni disegni o alcuni pezzi mostrano una sfocatura o scolorimento luce.
 Probabile anche in un certo colore ha poco tonalità diversa dalla foto.
Tutto quanto sopra è assolutamente normale.

 

Σχέδιο 21 Μέγεθος 5εκ. Τιμή 1,50€

 


 

Σχέδιο 22 Μέγεθος 5εκ. Τιμή 1,50€

 


 

Σχέδιο 24Α Μέγεθος 5εκ.
Πωλείτε μόνο σαν κουτί, όπως το βλέπετε στην δεξιά φωτογραφία
Τιμή 21€.

 


 

Σχέδιο 6 Μέγεθος 5,5εκ. Τιμή 2,60€

 


 

Σχέδιο 3 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 2,30€

 


 

Σχέδιο 4 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 2,30€
Οι κόκκινες και οι μπλε δίνονται μόνο αν πάρετε ίσο αριθμό σε χρυσές / φούξια.

 


 

Σχέδιο 5 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 2,30€

 


 

Σχέδιο 12 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 2,30€

 


 

Σχέδιο 13 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 2,30€

 


 

Σχέδιο 14 Μέγεθος 6εκ. 
Τιμή 2,30€

 


 

Σχέδιο 23 Μέγεθος 6εκ. 
Τιμή 2,30€

 


 

Σχέδιο 25 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 2,30€

 


 

Σχέδιο 44 Μέγεθος 6εκ. Τιμή 2,30€
Τελευταία τεμάχια. Διαθέσιμες μόνο οι ροζ

 


 

Σχέδιο 49 Μέγεθος 6εκ.
Τιμή
2,30€

 


 

Σχέδιο 52 Μέγεθος 4εκ.
Μονόχρωμες μικρές μπάλες
Μόνο σαν κουτί, 9€

 

Σχέδιο 53 Ύψος περίπου 7-8εκ.
Τιμή 1,80€

 

Σχέδιο 55.
Σε 3 χρώματα. Ασημένιο, ροζ, γαλάζιο.
Τιμή 2€

 


 

Σχέδιο 8 Μέγεθος 7εκ. Τιμή 2,90€
Η 2η και η 3η δίνεται μόνο αν πάρετε και τις άλλες 2.

 


 

Σχέδιο 9 Μέγεθος 7εκ. Τιμή 2,90€

 


 

Σχέδιο 19 Μέγεθος 7εκ. Τιμή 2,90€

 


 

Σχέδιο 41 Μέγεθος 7εκ. Τιμή 2,90€

 


 

Σχέδιο 56 Μέγεθος 8εκ. Τιμή 3,50€

 


 

Σχέδιο 17 Μέγεθος 8εκ. Τιμή 3,50€

 


 

Σχέδιο 27 Μέγεθος 8εκ. Τιμή 3,50€
Λευκές=τέλος

 


 

Σχέδιο 28 Μέγεθος 8εκ.
Τιμή 3,50€

 


 

Σχέδιο 54 Μέγεθος 8εκ.
Δίνονται μόνο σαν σετ στην τιμή των 9€

 


 

Σχέδιο 31. Μέγεθος 20εκ. Τιμή 3,50€
Κόκκινές και κίτρινες = τέλος.

 

Σχέδιο 38. Κορφή δέντρου. Ύψος 33εκ. Τιμή 10€
Η 3η πουλήθηκε 

 Σχέδιο 36 Μέγεθος 12εκ. Τιμή 2,40€
Οι κίτρινες δίνονται μόνο όταν πάρετε όλο το κουτί.

 

Σχέδιο 50 Μέγεθος 12εκ. Τιμή 2,40€

 

 

 

 

Τα παρακάτω στολίδια είναι ελληνικής κατασκευής. Αχρησιμοποίητα από στοκ αποθήκης.
Πολύ λίγα διαθέσιμα τεμάχια!

Σχέδιο 102
Κουκουνάρια με ύψος 9,5εκ.
Κοστίζει 3,70€ το καθένα.Διαθέσιμα τα χρώματα, κόκκινο και ασημένιο/άσπρο
 

Σχέδιο 103
Μέγεθος 8εκ.
Κοστίζει 4€ η κάθε μπάλα. Πράσινο, φούξια = τέλος
Σχέδιο 104
Μέγεθος 9εκ.
Κοστίζει 4,50€ η κάθε μπάλα.  Φούξια=τέλος
Σχέδιο 106
Μέγεθος 9εκ.
Κοστίζει 4,50€ η κάθε μπάλα.

Σχέδιο 107
Μανιτάρια με ύψος 11,5εκ.
Κοστίζει 4€ το καθένα


Σχέδιο 113
Μέγεθος 8εκ.
Κοστίζει 4€ η κάθε μπάλα.


Σχέδιο 115
Κορφές με ύψος 32εκ. περίπου.
Κοστίζει 17€ η κάθε μια.
Νέα τιμή 10€ η κάθε μια. Διαθέσιμη η 2ηΣχέδιο 117
"Λεμόνια" με ύψος 13εκ.
Κοστίζει 3,80€ το καθένα
Πράσινο=τέλος

 
Σχέδιο 118
"Λεμόνια" με ύψος 13εκ.
Κοστίζει 3,80€ το καθένα Πράσινες, μπλε=τελος

Σχέδιο 119
Μέγεθος 8εκ.
Κοστίζει 4€ η κάθε μπάλα.

Σχέδιο 120
Μέγεθος 9εκ.
Κοστίζει 4,50€ η κάθε μπάλα.
  Κόκκινη, μπλε, κίτρινη = τέλος


Σχέδιο 122
Μέγεθος 9εκ.
Κοστίζει 4,50€ η κάθε μπάλα.
Μπλε=τέλος

Σχέδιο 124
Μέγεθος 8εκ.
Sold out


Σχέδιο 125
Μέγεθος 8εκ.
Κοστίζει 4€ έκαστη

Σχέδιο 126
Μέγεθος 8εκ.
Κοστίζει 4€ η κάθε μία
μπλε=τέλος

Σχέδιο 127
Μέγεθος 8εκ.
Κοστίζει 4€ έκαστη. Φούξια, μπλε, πράσινη=τέλος


Σχέδιο 129
Κορφές με ύψος 27εκ.
Κοστίζει 17€ η κάθε μια.
Νέα τιμή 8€ η κάθε μια.


Σχέδιο 130
Κορφές με ύψος 34εκ.
Κοστίζει 17€ η κάθε μια.
Νέα τιμή 12€ η κάθε μια.

Σχέδιο 131
Ύψος 6,5εκ περίπου.
Τιμή 1,50€


Σχέδιο 132
Ύψος 6εκ περίπου.
Τιμή 1,50€

 

 

Σχέδιο 133
Κορφές με ύψος 33εκ..
Κοστίζει 12€ η κάθε μια.

 

 


Σχέδιο 134
Κορφές με ύψος 22εκ. Με βαθούλωμα είναι μόνο οι 2 που φαίνονται.
Τιμή 7€ η κάθε μια. Η φούξια και η κίτρινη με το βαθούλωμα=sold
Σχέδιο 135
Κορφές με ύψος 32εκ..
Κοστίζει 10€ η κάθε μια.
Σχέδιο 136
Κορφές με ύψος 32εκ..
Κοστίζει 10€ η κάθε μια.
Σχέδιο 137
Μέγεθος 8εκ.
Sold out
Σχέδιο 138
Ύψος 15εκ.
Κοστίζει 3€ η κάθε μία.
Κίτρινο και ασημί=sold

Φώτο 501.
1980's χρωματιστά φωτάκια με κλιπ. Κοστίζουν 40€


Φώτο 500. Παλιά φωτάκια τα οποία φέγγουν αρκετά δυνατά. Έχουν κλιπ στην βάση τους για να πιάνονται στα κλαδιά του δέντρου, το ένα από αυτά τα κλιπ έχει σπάσει αλλά αυτό δεν θα σας δημιουργήσει πρόβλημα στην τοποθέτηση. Με το κουτί τους. Έρχονται με ένα ανταλλακτικό λαμπάκι. Μεγάλο σετ, Sold
Μια από κάθε μέγεθος χριστουγεννιάτικες μπάλες.

Τα παρακάτω στολίδια είναι μεταχειρισμένα και υπάρχει μόνο ότι βλέπετε στις φωτογραφίες.

Μεταχειρισμένα γυάλινα στολίδια από τις δεκαετίες 1950’s έως 1970’s.
Μοναδικά και υπέροχα κομμάτια πολλά από αυτά αρκετά σπάνια πλέον.
Τα στολίδια είναι σε καλή κατάσταση με φυσιολογική φθορά και παλαιότητα από τα χρόνια.

Huge Christmas ornaments!!
Τεράστια κουκουνάρια που είναι στις φωτογραφίες ussr22 και ussr113
Κοστίζει 16€ το καθένα.


USSR48
Κοστίζει 5€ το καθένα. Τα 2 δεξιά είναι εξαιρετικά παλιά! Το μεσαίο πουλήθηκε

USSR22.
Τεράστια στολίδια!!
Τιμή 16€ το καθένα.
Στην 2η σειρά πουλήθηκε το 3ο
Στην 3η σειρά πουλήθηκαν και τα 2USSR107. το 1ο και το 2ο κοστίζει 3€ το καθένα. (1o=sold). Το 3ο κοστίζει 2€.


USSR113. Τεράστια στολίδια!!
Τιμή 16€ έκαστος. Το δεξί πουλήθηκε
(Το μεσαίο sold).


USSR126
Κοστίζει 4€ η κάθε μία.
1η σειρά το 1o. 2ο=sold
2η σειρά το 3ο=sold
3η σειρά το 1ο, 3ο =soldUSSR131
Κοστίζει 2€ η κάθε μία.
2η σειρά =sold
USSR133
Οι 4 επάνω κοστίζει 1€ η κάθε μία. Διαθέσιμη η στρογγυλή.
Οι 4  κάτω κοστίζει 4€ η κάθε μία. (μεσαία φούξια=sold, τα 2 αριστερά=sold)


USSR139
1η σειρά =sold
2η σειρά 2,8€/τεμ
3η σειρά 2,8€/τεμ 1o=sold


USSR140
3,5€/τεμ
1η σειρά  1o, 3o=sold
2η σειρά 1o, 2o=sold


USSR141
2,80€/τεμ

USSR142
3,50€/τεμUSSR300 το κάθε τετράγωνο είναι 5εκ.
1,80€/τεμ
Sold out

USSR301
2,40€/τεμ
1η σειρά διαθέσιμο το 1o
2η σειρά =sold
3η σειρά 3ο=sold


USSR302 το κάθε τετράγωνο είναι 6εκ.
2,90€/τεμ
Διαθέσιμο το 1ο στην 1η σειρά

USSR303 το κάθε τετράγωνο είναι 6εκ.
3,40€/τεμ
1η σειρά =sold
2η σειρά =sold
3η σειρά =sold
4η σειρά  =sold
5η σειρά διαθέσιμο το 1ο
6η σειρά  =sold
7η σειρά  =sold

USSR304
4€/τεμ
1η σειρά =sold
2η σειρά 1ο, 2o=sold
3η σειρά 2ο, 3o=sold
4η σειρά 2ο=sold

USSR305
4,5€/τεμ
1η σειρά =sold
2η σειρά =sold
3η σειρά 1ο=sold

USSR306 το κάθε τετράγωνο είναι 6εκ.
1,5€/τετράγωνο.
1η σειρά 1ο, 2o=sold
2η σειρά 1ο, 2o=sold
3η σειρά =sold
4η σειρά =sold

USSR307 με μέγεθος περίπου 7εκ.
4€/τεμ
1η σειρά 2ο=sold
2η σειρά  3o=sold
3η σειρά 1ο, 3o=sold
4η σειρά =sold

USSR308 με μέγεθος περίπου 7εκ.
4€/τεμ
1η σειρά 1ο, 3ο=sold
2η σειρά 1ο, 3o=sold
3η σειρά 3o=sold

USSR309
Τα δάκρυα κοστίζει 1,5€/τεμ. πουλήθηκαν και τα 3.
Το δεξί space age είναι από την δεκαετία 1950's κοστίζει 8€


USSR310 το κάθε τετράγωνο είναι 6εκ.
1,80€/τεμ
1η σειρά =sold
2η σειρά =sold
3η σειρά =sold

USSR311 το κάθε τετράγωνο είναι 5εκ.
2,90€/τεμ
1η σειρά =sold
3η σειρά 1ο, 3o=sold

USSR312
3,10€/τεμ
2η σειρά 1ο, 2o=sold
5η σειρά 1o, 2ο=sold
6η σειρά 2o=sold

USSR313 το κάθε τετράγωνο είναι 6εκ.
3,40€/τεμ
1η σειρά 2ο=sold
3η σειρά =sold
4η σειρά =sold


USSR314 το κάθε τετράγωνο είναι 6εκ.
3€/τεμ
1η σειρά 2o=sold
2η σειρά 2ο, 3o=sold
3η σειρά =sold

USSR315 το κάθε τετράγωνο είναι 6εκ.
4€/τεμ εκτός από το κάτω δεξιά που κοστίζει 5€
1η σειρά =sold
2η σειρά 3ο=sold
3η σειρά =sold

USSR316 το κάθε τετράγωνο είναι 7εκ.
4€/τεμ
1η σειρά 1ο, 2o=sold
2η σειρά 1ο=sold
3η σειρά =sold
4η σειρά 2ο=sold


Φώτο 64.
Παλιά λαμπάκια. Δεν λειτουργούν. Μπορείτε να τα κρεμάσετε στο δέντρο σαν στολίδια.
Το τελευταίο στην πρώτη σειρά και όλα στην κάτω σειρά είναι από λευκή οπαλίνα από την δεκαετία 1940's περίπου. Κοστίζει 7€ το καθένα.
Τα 4 πρώτα στην επάνω σειρά, κοστίζει 6€ το καθένα.