Αναζήτηση

31 Αυγούστου 2015

Διάφορα κουτιά από πούρα

Διάφορα ξύλινα κουτιά από πούρα. Όλα σε πολύ καλή κατάσταση. 

Πίσω σειρά. 1ο=10€, 2ο=5€, 3ο=5€ (χάρτινο)
Μπροστά τα 2 μεγάλα από 7€ το καθένα (αριστερό sold). Τα 2 μικρά έχουν 2,5€ το καθένα (το πίσω είναι χάρτινο).
Το ξύλινο κουτί των σπίρτων 2,50€