Αναζήτηση

22 Νοεμβρίου 2017

Παλιές carte postale.


Παλιές καρτ ποστάλ από διάφορες δεκαετίες. Τα κομμάτια που έχουμε ξεκινάνε από τις πρώτες ημέρες του 1900!! Υπάρχουν περισσότερα στο κατάστημα.

bonne annee, bonne fete
bonne annee, bonne fete
bonne annee, bonne fete
bonne annee, bonne fete
Παλιές κάρτ ποστάλ 1900's - 1930's. Κάθε τεμάχιο 3€. Περισσότερες στο κατάστημα. 

Παλιές κάρτ ποστάλ 1900's - 1930's. Κάθε τεμάχιο 3€. Περισσότερες στο κατάστημα. 

Παλιές κάρτ ποστάλ 1900's - 1930's. Κάθε τεμάχιο 2€. Περισσότερες στο κατάστημα. 

Παλιές κάρτ ποστάλ 1900's - 1930's. Κάθε τεμάχιο 1,70€. Περισσότερες στο κατάστημα. 

Παλιές κάρτ ποστάλ 1950's - 1960's. Κάθε τεμάχιο 3€ 

Παλιές κάρτ ποστάλ 1950's - 1960's. Κάθε τεμάχιο 3€ 

Παλιές κάρτ ποστάλ 1900's - 1930's. Κάθε τεμάχιο 2,50€. 

Παλιές κάρτ ποστάλ με διάφορες τιμές.