Αναζήτηση

16 Φεβρουαρίου 2014

1970’s στρατιωτάκια

1970’s στρατιωτάκια σε μικρό μέγεθος (δείτε σύγκριση με το νόμισμα των 2 λεπτών). 
Πάρα πολλά τεμάχια, σίγουρα πάνω από εκατό, μαζί με σημαίες και βάσεις για αυτές. 
Σε άριστη κατάσταση. Άγνωστη χώρα προέλευσης. SOLD