Αναζήτηση

- Για Vintage Πασχαλινά διακοσμητικά πατήστε εδώ.

- ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχουν ψεύτικες ιστοσελίδες οι οποίες χρησιμοποιούν παράνομα φωτογραφίες μας για να πουλήσουν ανύπαρκτα προϊόντα. Μην αγοράζετε από αυτές τις ιστοσελίδες!

7 Φεβρουαρίου 2013

Παλιό γερμανικό σακί


 

Μεγάλο λινό τσουβάλι από την περίοδο του πολέμου. Στην μια πλευρά γράφει H. Vpfl. 1937 και στην άλλη έχει τον αετό με τον αγκυλωτό σταυρό.
Εσωτερικά υπάρχουν ακριβώς τα ίδια τυπώματα. Σε πολλή καλή κατάσταση για την ηλικία του, έχει κάποιες σαν τρύπες, αλλά τίποτα σημαντικό, δείτε τις φωτογραφίες για λεπτομέρειες.
Είναι μεγάλο σε μέγεθος (δεν είναι του αλευριού) με διαστάσεις 64 χ 117εκ, ήταν τσουβάλι μεταφοράς πραγμάτων. Πολύ σπάνιο. Ιδανικό για μουσεία.
Το αντικείμενο προβάλλεται για ιστορικούς και συλλεκτικούς λόγους. Τιμή μόνο με email. 
Πατήστε επάνω στις φωτογραφίες για μεγαλύτερο μέγεθος.
Sold

Large linen sack from the WWII period. On the one side reads H. Vpfl. 1937 and the other has an eagle with a swastika.
Internally there are exactly the same prints. In very good condition for its age, some little like holes but nothing important, see the photos for details about condition.
It is large in size (it’s not the flour sack) with dimensions 64 x 117cm, was sack for transport things. Very rare.
The object is displayed for historical and collectors purposes. Price only by email.  
Click on the photos to enlarge
Sold

Große Leinensack des Krieges. Auf der einen Seite schreibt H. Vpfl. 1937 und der andere hat einen Adler mit Hakenkreuz. 
Intern gibt es genau die gleichen Drucke. In sehr gutem Zustand für sein Alter, wie es einige Löcher, aber nichts großes, siehe Fotos für Details. Ist groß (nicht Mehl) mit den Abmessungen 64 x 117 cm wurde Transfer Dinge zu entlassen. 
Sehr selten. Ideal für Museen.
Die Aufgabe wird für historische und numismatische Zwecken angezeigt. Preis mit E-Mail.
SoldΜε την αγορά του δίνεται δωρεάν άλλο ένα τσουβάλι, το οποίο δεν είναι σε καλή κατάσταση στα άκρα. 
By purchasing we given free another sack, which is not in good shape at the ends.
Mit dem Kauf haben wir einen weiteren Sack gegeben frei, die in guter Form an den Enden nicht.