Αναζήτηση

20 Οκτωβρίου 2017

Δίσκοι βινυλίου 7”

Μικροί δίσκοι βινυλίου 7”. 
Όλοι είναι ευρωπαϊκής εκτύπωσης, λίγοι αμερικάνικοι, και 2-3 ελληνικής.
20-10-17 update box 5

Περισσότερες φωτογραφίες σε λίγες ημέρες.
BOX 1 το κάθε τεμάχιο 2,5€

BOX 2 το κάθε τεμάχιο 2,5€

BOX 3 το κάθε τεμάχιο 1,5€

BOX 4 το κάθε τεμάχιο 2,5€

BOX 4-1 το κάθε τεμάχιο 2€
ΦΩΤΟ 39-1

BOX 5 το κάθε τεμάχιο 2,5€
Φώτο 44
Φώτο 45
Φώτο 46
Φώτο 47
Φώτο 48
Φώτο 60
Φώτο 61
Φώτο 62

BOX 6 το κάθε τεμάχιο 1€.
Οι δίσκοι αυτοί είναι πιο παιγμένοι από τα άλλα BOX
Για αυτό το box οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής.
Οι 6 πρώτοι 1€ έκαστος
7-25 = 0,90€ έκαστος
7-50 = 0,80€ έκαστος
7-75 = 0,70€ έκαστος
7-130 = 0,60€ έκαστος
Φώτο 49
Φώτο 50
Φώτο 51
Φώτο 52
Φώτο 53
Φώτο 54
Φώτο 55
Φώτο 56
Φώτο 57
Φώτο 58
Φώτο 59

Δεν υπάρχουν σχόλια: