Αναζήτηση

2 Ιουνίου 2015

Παλιές carte postale.


Παλιές καρτ ποστάλ από διάφορες δεκαετίες. Τα κομμάτια που έχουμε ξεκινάνε από τις πρώτες ημέρες του 1900!! Υπάρχουν περισσότερα στο κατάστημα.

Παλιές κάρτ ποστάλ 1900's - 1930's. Κάθε τεμάχιο 3€. Περισσότερες στο κατάστημα. 

Παλιές κάρτ ποστάλ 1900's - 1930's. Κάθε τεμάχιο 3€. Περισσότερες στο κατάστημα. 

Παλιές κάρτ ποστάλ 1900's - 1930's. Κάθε τεμάχιο 2€. Περισσότερες στο κατάστημα. 

Παλιές κάρτ ποστάλ 1900's - 1930's. Κάθε τεμάχιο 1,70€. Περισσότερες στο κατάστημα. 

Παλιές κάρτ ποστάλ 1950's - 1960's. Κάθε τεμάχιο 3€ 

Παλιές κάρτ ποστάλ 1950's - 1960's. Κάθε τεμάχιο 3€ 

Παλιές κάρτ ποστάλ 1900's - 1930's. Κάθε τεμάχιο 2,50€. 

Παλιές κάρτ ποστάλ με διάφορες τιμές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: